.::محل تبلیغات شما::.

یارنمابهم زدن عقد لازم است به تراضی یکدیگر و آن را تفاسخ و تقابل نیز مینامند. (ماده 283 ق.م) برای اقاله مدت معین نشده و طرفین میتوانند هر وقت بخواهند عقد را اقاله کنند.

امروز سه شنبه 08 اسفند 1402
لینک دوستان