close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
فرهنگی آموزشی

یارنما

فرهنگی آموزشی

چکیده فرگرد پنجم وندیداد از اوستا درباره مقدسترین و پاکترین آفریده خداوند:
DOGS ARE THE MOST HOLY CREATURE OF GOD

سگ، آفریده مقدس


با مهربانی نسبت به آفریده های خداوند، سرنوشت خود را نیکو کنید

برای حمایت و پشتیبانی از حیوانات بی آزار خانگی چون سگ و گربه ها که در خیابانها و بیابانهای مختلف آواره و بی سرپرست و یا مصدوم هستند و یا مورد ستم و آزار انسانهای روانی قرار میگیرند، به شبکه های اجتماعی زیر بپیوندید:

گروه تلگرامی حامیان حیوانات:

https://t.me/joinchat/BxbTyUQk4G4HJpmkULCwCg

کانال تلگرامی اعلام حیوانات امداد شده:

https://t.me/rescued911

کانال تلگرامی اعلام حیوانات آسیب دیده و مصدوم و یا نیازمند پناه:

https://t.me/heyvanateasibdide

تبلیغات

مرد بزرگ و نبوغ

آنچه مرد را بزرگ میکند موفقیت است.

ناپلئون

آنکه به نبوغ خویش وقعی نمینهد و در بند آنست که مطبوع طبع کوته فکران جلوه کند نزد من مقام و منزلتی ندارد.

میکل آنژ

بازدید : 20 تاریخ : 28 / 12 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

اراده و امید

همین قدر که برای بدست آوردن آرزویی اراده کنیم یک گام بلند در راه نیل بدان برداشته ایم.

سی فاستر

هر وقت در آسمان حیات خود قطعه ابری مشاهده کردیم نباید همه چیز را سیاه و ظلمانی پنداریم و بایستی متوجه آفتاب و روشنایی کامل هم که در پس آن ابرهای موقت موجود است باشیم.

اسمایلز

بازدید : 39 تاریخ : 23 / 10 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

امید و کینه

هر روز بلندی را پایانی است.

مثل آمریکایی

هنگامی که امید در کسی بمیرد کینه و انتقام در او زنده میگردد. هر اندازه کینه کمتر باشد عشق بزرگتر است.

سخنی از ترنس

بازدید : 34 تاریخ : 04 / 09 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

یأس و ناامیدی

یأس و ناامیدی در کارها یک نوع خودکشی است. بواقع وقتی قطع امید میکنی، گویی از زندگی رشته پیوند بریده ای.

ناشناس

هر روز بلندی را پایانی است.

مثل آمریکایی

بازدید : 30 تاریخ : 15 / 08 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

آرزو و امید و صبر

یا آرزو و امید به پیروزی یا مرگ و نیستی، برای انسان آرزو و امید همچون آب برای ماهی است.

غ.ذ

یگانه تسکین دهنده و آرامبخش آرزوهای طلایی دو چیز هستند: صبر و امید

الکساندر دوما

بازدید : 41 تاریخ : 06 / 08 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

آزادی و خوشی

آزادی شخص جاهل و کودک نادان سبب هلاکت و نابودی آنها میشود.

محمد مسعود

آنکه خوشی خود را در رنج دیگران بجوید هرگز روی خوشی را نمیبیند.

سخنی از بودا که نقل قولی از زرتشت کرده است.

بازدید : 39 تاریخ : 27 / 07 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

آزادی حقیقی

آزادی حقیقی آن نیست که قانون بردار نباشد بلکه فقط مطیع قوانین درونی خویش بودن است.

تن

بازدید : 42 تاریخ : 24 / 07 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

آزادی و قانون

آزادی ما از نقطه ای آغاز میشود که آزادی دیگران خاتمه یابد.

ویکتور هوگو


آزادی عبارت از اینست که شخص مجبور نباشد برخلاف مقررات و قانون کاری انجام دهد.

منتسکیو

بازدید : 38 تاریخ : 23 / 07 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

سرمایه آزادی

آزادی برای بسیاری از مردم سرمایه دکان است و برای یک تن از هزاران، سرمایه جان میباشد.

سعید نفیسی

بازدید : 43 تاریخ : 21 / 07 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

امکان آزادی

آزادی در کشورهایی امکان پذیر است که حس ادای وظیفه بر هواپرستی چیره باشد.

لاکو

بازدید : 71 تاریخ : 04 / 07 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

انجام وظایف

آزادی این نیست که هرکس هرچه دلش خواست بکند. بلکه آزادی حقیقی قدرتی است که شخص را مجبور به انجام وظایف خود میکند.

سخنی از مکدونالد

بازدید : 30 تاریخ : 04 / 07 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

عطیه و موهبت آزادی

آزادی بزرگترین عطیه و موهبتی است که به انسان عطا شده و در قبال آن تمام نعمات و عطایای دیگر پوچ و ناقابل و بی مصرف است.

سخنی از اپیکتوس

بازدید : 29 تاریخ : 02 / 07 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

حق اختیار

آزادی عبارت است از اینکه یک فرد یا جامعه در پیروی و گفتن و نوشتن حق و بکار بستن حق، اختیار کامل داشته باشد. دکتر شفق

بازدید : 27 تاریخ : 02 / 07 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

ارزش جاودانه تاریخ

آزادی تنها ارزش جاودانه تاریخ است.

سخنی از البر کامو

بازدید : 27 تاریخ : 02 / 07 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

قدر آزادی

آزادی چیزی شبیه سلامتی است، این هر دو را تا از دست نداده ایم قدرشان را نمیشناسیم.

سخنی از والتور

بازدید : 32 تاریخ : 30 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

انتظار آزادی

آزادی هیچوقت انتظار ما را ندارد. ما باید در جستجوی آن از دل و جان دریغ نکنیم. چه در هیچ کجا از زوایای تاریخ سراغ نداریم آزادی، بصورت سهل و ساده تحصیل شده باشد.

سخنی از امرسون

بازدید : 28 تاریخ : 29 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

موجب آبادی ممالک

آزادی اندیشه و قلم و زبان و مجامع و شغل و منزل و غیره موجب آبادی و عمران ممالک است.

سخنی از دهخدا

بازدید : 29 تاریخ : 29 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

توفان آزادی

آزادی را فقط در مجسمه آن یافتم.

سخنی از روسو 


آزادی ، دریای متلاطم و طوفانی است، مردان ترسو آرامش استبداد را بر این توفان ترجیح میدهند.

سخنی از توماس جفرسن

بازدید : 33 تاریخ : 27 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

آزادی و مستی

آزادی باده ایست که هزار تن آنرا برای بدمستی مینوشند و یک تن برای سرمستی.

سعید نفیسی

بازدید : 30 تاریخ : 27 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

آزادی رفتار

آزادی رفتار برای کسی میسر است که تنها در بیابان زندگی کند. (منظور آزادی رفتار شایسته نیست و بایستی در چهارچوب قوانین باشد.)

حجازی

بازدید : 35 تاریخ : 25 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

مالک نفس و آزادی

آنکس که مالک نفس خویش نیست آزاد نیست.

اپیکتوس

 

نبودن آزادی از زیادی آن بهتر است.

مثل روسی

 

آزادی که باشد پیرمرد هم پهلوان میشود

مثل مجارستانی

بازدید : 34 تاریخ : 24 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

ساخته افکار خویش

آدمی ساخته افکار خویش است. فردا همان خواهد شد که امروز می اندیشیده است.

مترلینگ

بازدید : 38 تاریخ : 17 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

نیستی بدون اندیشه و فکر

آدمی میتواند دو دقیقه بدون هوا و دو هفته بدون نوشیدن آب و سه هفته بدون غذا و یک عمر بدون پول زندگی کند ولی نمتواند یک لحظه بدون اندیشه و فکر زندگی نماید.

فرانکلین

بازدید : 31 تاریخ : 17 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

اندیشه بی تصمیم

آنکه درباره همه چیز می اندیشد درباره هیچ چیز تصمیم نمیگیرد.

مثل چینی

بازدید : 36 تاریخ : 17 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

احساس تنهایی و تکامل

آنکه وقتی با خودش تنهاست احساس تنهایی میکند هنوز به تکامل نرسیده است.

تن

بازدید : 31 تاریخ : 17 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

اندیشیدن به خود

آنچه شما درباره خود فکر میکنید خیلی مهتر از اندیشه هایی است که دیگران درباره شما دارند.

سنه کا

بازدید : 35 تاریخ : 16 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

اندیشه پنهان

آنچه در اندیشه پنهان دارید خواه ناخواه از خطوط چهره و رنگ پیشانی و آهنگ سخنان خویش آشکار خواهید ساخت.

سایت یارنما

بازدید : 32 تاریخ : 16 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

آینده و سرنوشت

آنچه را که آینده به شما تحویل خواهد داد بسته به آنست که شما خودتان امروز چه سرنوشتی برای فردای خودتان دخیره میکنید.

کاندز

بازدید : 35 تاریخ : 16 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

آمادگی قهرمانان

آنچنان خود را برای جهان آماده کن که قهرمانان خود را برای میدان مسابقه آماده میکنند. فکر روشن خود را چنان روغن بزن که نرمی و انعطاف پذیری لازم را پیدا کند. نیرومندی تنها، بکار نمی آید.

فیلد

بازدید : 35 تاریخ : 16 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

اختیار افکار و اندیشه

اختیار افکار و اندیشه ما حتی در دست خودمان نیست زیرا تقریبأ همیشه بی اختیار فکر میکنیم.

ولتر

بازدید : 34 تاریخ : 15 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

خواص طبیعی آدمی

از خواص طبیعی آدمیست که عاقلانه و منطقی فکر میکند اما پوچ و بی معنی رفتار می نماید.

آناتول رانس

بازدید : 34 تاریخ : 15 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

راه پیشرفت و ترقی

از همان لحظه ای که به فکر کردن و اندیشه خوی میگیرید راه پیشرفت و ترقی را برمیدارید.

پستالوژی

بازدید : 32 تاریخ : 15 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

تقابل اندیشه

از اصطحکاک دو سیم مثبت و منفی برق میجهد، تقابل در اندیشه نیز فروغ میبخشد.

سایت یارنما

بازدید : 33 تاریخ : 15 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

شک و انکار در تفکر

از هیچ اندیشه ای بدون فهم، طرفداری نکنید، بلکه خود با شک و انکار در آن وارد شوید، درباره آن تحقیق کنید و و به حقیقت موضوع برسید.

دکارت

بازدید : 31 تاریخ : 14 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

ژرفای فکر و حقایق

الماس را جز در قعر زمین نمیتوان پیدا کرد و حقایق را جز در ژرفا و اعماق فکر نمیتوان یافت.

ویکتورهوگو

بازدید : 37 تاریخ : 14 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

اهمیت اندیشیدن

اندیشیدن ، آدمی را به نیکویی و نیکوکاری وامی دارد. بنابراین در بی خردی و مختل بودن اندیشه انسانهای سنگدل و بی رحم تردیدی نکنید.

برگرفته از پند و اندرزهای حکما در شاهنامه و اوستا

بازدید : 35 تاریخ : 14 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

بیماری فکر و نگرانی، تفکر و نادانی

هر قرنی مرض خاصی دارد، بیماری قرن حاضر هم بیماری فکر و نگرانی است.

دیل کارنگی

هرچه بیشتر فکر میکنیم بهتر میفهمیم که هیچ نمیدانیم

ولتر

بازدید : 40 تاریخ : 13 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()
سایت ایران نما
آگهی و تبلیغات
 
کانال تلگرام سایت

تبلیغات
تبلیغات


کدهای اختصاصی