close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
ج و چ

یارنما

ج و چ

چکیده فرگرد پنجم وندیداد از اوستا درباره مقدسترین و پاکترین آفریده خداوند:
DOGS ARE THE MOST HOLY CREATURE OF GOD

سگ، آفریده مقدس


با مهربانی نسبت به آفریده های خداوند، سرنوشت خود را نیکو کنید

برای حمایت و پشتیبانی از حیوانات بی آزار خانگی چون سگ و گربه ها که در خیابانها و بیابانهای مختلف آواره و بی سرپرست و یا مصدوم هستند و یا مورد ستم و آزار انسانهای روانی قرار میگیرند، به شبکه های اجتماعی زیر بپیوندید:

گروه تلگرامی حامیان حیوانات:

https://t.me/joinchat/JNOsyUQk4G52ipwGOFQsaQ

کانال تلگرامی اعلام حیوانات امداد شده:

https://t.me/rescued911

کانال تلگرامی اعلام حیوانات آسیب دیده و مصدوم و یا نیازمند پناه:

https://t.me/heyvanateasibdide

تبلیغات

چوب زن حراج

چوب زن کسی است که در حراج شرکت میکند تا قیمت اموال را اعلام کرده و کسی را که بالاترین قیمت را پیشنهاد میکند به عنوان برنده حراج معرفی نماید. بدین جهت سهمی نیز از حق حراج به وی تعلق میگیرد.

بازدید : 3 تاریخ : 05 / 05 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

چک بی محل

چکی که صادرکننده آن، وجه یا اعتباری نزد مُحال علیه چک نداشته باشد. اگر پس از تاریخ صدور چک هم وجه آن را کشیده باشد و یا کمتر از وجه چک محل داشته باشد باز چم بی محل است. (بند الف ماده سوم قانون چکهای بی محل مصوب 1337 که منسوخ به قانون صدور چک 1344 است.)

صدر کردن چک بی محل یا از اعتبار انداختن چک به لحاظ عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی یا اختلاف در مندرجات و امثال آن محکومیت حبس تعزیری از شش ماه تا 2 سال و حسب مورد، پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم تمام وجه چک یا یک چهارم کسر موجودی هنگام ارائه چک به بانک دارد. (ماده 7 اصلاحی مصوب 72/8/11)

بازدید : 3 تاریخ : 05 / 05 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

چک مسافرتی

چک مسافرتی چکی است که توسط بانک صادر و در وجه آن در هریک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگذاران آن پرداخت مشود. (ماده الحاقی به قانون چک مصوب 72/8/11)

بازدید : 6 تاریخ : 05 / 05 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

چک عادی

چک عادی چکی است که اشخاص عهده بانک به حساب جاری خود صادر میکنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده ندارد. (ماده الحاقی به قانون چک مصوب 72/8/11)

بازدید : 3 تاریخ : 05 / 05 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

چک تضمین شده

چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین میشود. (ماده الحاقی به قانون چک مصوب 72/8/11)

 

بازدید : 3 تاریخ : 05 / 05 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

چالان و چک تأیید شده

چالان:

بیجک و فهرست، بارنامه نقل و انتقال از جایی به جای دیگر، حمل به خارج (فرهنگ ناطم الاطباء)

چک تأیید شده:

چکی است که اشخاص، عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک مُحال علیه پرداخت وجه آن تأیید میشود. (ماده الحاقی به قانون چک مصوب 72/8/11

بازدید : 6 تاریخ : 04 / 05 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

چک وعده دار

چکی که به موجب آن صادرکننده به مُحال علیه چک دستور پرداخت وجه آن را در رأس موعد معینی بدهد. (ماده پنج قانون چکهای بی محل مصوب 1337 منسوخ به قانون صدور چک مانع صدق مفهم چک بر آن نیست. (ماده 311 قانون تجارت) لذا صرف و عده دار بودن، دلیل بی محل بودن چک نیست و تنها گواهی بانک بر عدم محل، مأخذ احراز بی محل بودن چک است. صدور اجرائیه با عنایت به مأخذ قانون چک 1344، برای چک وعده دار اشکال ندارد.

بازدید : 6 تاریخ : 04 / 05 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

چک و چک بسته

چک:

چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده چک وجوهی را که نزد دیگری دارد کلا یا بعضا به نفع خود یا دیگری مسترد میدارد. (ماده 310 قانون تجارت)

چک بسته:

چکی است که بر روی آن دو خط کشیده اند و فقط بانک دیگری میتواند آن چک را دریافت کند و به اشخاص متفرقه پرداخته نمیشود.

بازدید : 5 تاریخ : 04 / 05 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

جلگه و جو

جلگه:

زمینی است صاف و هموار که در آن محل زمین چین خوردگی یافته یا آثار و عوامل خارجی چین خوردگی را مسطح ساخته است

جو:

واحد وزن و مقصود از آن، جرمی است که در بزرگی و کوچکی به حد میانه باشد. یک حبه حصه از شش انگشت است و بیست و چهار انگشت یک گز استو چهار هزار گز یک میل است و سه میل، یک فرسخ است.

بازدید : 5 تاریخ : 04 / 05 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

جریب

مقدار معلوم از موزون و زمین، از موزون مقدار چهار قفیز باشد و قفیز، هشت مکوک و مکوک سه کیلچه و کیلچه، یک من و هفت ثمن من (منتهی الارب)

وزن جریب به اختلاف بلاد، اختلاف پیدا میکند و معروف آن است که برابر چهار قفیز است و قفیز، هشت مکوک و مکوک سه کلیچه و کلیچه یک من و هفت ثمن من و آن12242 در شش هفتم حبه و حبه ، یک بیستم گرم است. بنابراین جریب در موزون 111 کیلو و 235 در دو سوم گرم است. (ارش اللغه) مقداری از زمین مزروع که معادل هزار ذرع باشد یعنی حاصلضرب چنج در دویست و مردم تهان 675 ذرع از زمین مزروع را یک جریب گویند. یعنی حاصلضرب پانزده در چهل و پنج (نامظم الاطباء)

در لهجه تبرستان ، گری گویند و جریب در مساحت و زمین مقداری است که وزن یک جریب از بذر را در آن کشت توان کرد.

بازدید : 8 تاریخ : 04 / 05 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

جعل

جعل و تزویر عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگر برخلاف حقیقت یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی یا به قصد تقلب خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم و تأخیر سند نسبت به تاریخ یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر آن (ماده 102 قانون مجازات) به این قسمت از جعل اصطلاحا جعل مادی اطلاق میشود.

بازدید : 5 تاریخ : 04 / 05 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

جایز التصرف، جایز الطرفین، جاعل

جایز التصرف:

آنکه حق تصرف در اموال خود را داراست. مقابل مهجور و ممنوع التصرف است. کسی که اهلیت قانونی برای تصرف در اموال خود را دارد. مالی که مالک آن بتواند آن را نقل و انتقال بدهد. در مقابل اموالی که در توقیف قانون باشد و مالک نتواند در آن تصرف کند.

جایز الطرفین:

آنچه دو طرف آن در حکمی مساوی باشند.

جاعل:

متعهد در جعاله را گویند.

بازدید : 7 تاریخ : 03 / 05 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()
سایت ایران نما
آگهی و تبلیغات
 
کانال تلگرام سایت

تبلیغات
تبلیغات


کدهای اختصاصی