یارنما

ج - چ - ک - گ

فروش ویژه

 

مزرعه پرورش شترمرغ 20 هكتاري

12,000,000,000 تومان

فروش مغازه 65 متري × 2 = يك ضلع ميدان

9,350,000,000 تومان

شرکت لوله سبز و سفید و پلی اتیلن کشاورزی

15,100,000,000 تومان

باغ چهار دیواری فروشی

4,515,000,000 تومان

زمين ، باغ ، خانه ، ويلا ، اردبیل ، سرعین ، ویند کلخوران

800,000,000 تومان

فروش ویلا در شمال

2,500,000,000 تومان

زمين آماده بهره برداري - مساحت 4000 مترمربع

200,000,000 تومان

زمین فروشی رامسر 360 متری

547,500,000 تومان

یک قطعه زمین 1000 متری بسیارارزان

100,000,000 تومان

زمین 1000 متری مستطیلی بسیارارزان

100,000,000 تومان

میکسر توئین شفت

160,000,000 تومان

پلن مارکتینگ رونق کسب و کار و برند سازی از پایه

20,000,000 تومان


گواهی امضاء

تصدیق امضای زیر اسناد عادی یکی از وظایف دفاتر اسناد رسمی است. البته چنین اسنادی که توسط دفاتر تصدیق امضا میشوند جنبه رسمیت پیدا نمیکنند، مثل استشهادیه (در صفحه 235 جلد 2 دانشنامه حقوقی آقای دکتر لنگرودی). امضا در لغت به معنای انفاذ است و ذاتأ طریقت دارد نه موضوعیت. نتیجه قهری گواهی امضا این است که سند عادی را در نظر مراجع اداری و قضایی، مسلم الصدور میکند که اثبات خلاف آن محتاج به دلیل است.

بازدید : 298 تاریخ : 02 / 07 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات (0)

گردش ثبتی

گردش ثبتی یک ملک عبارت از کلیه اقدامات انجام شده در ثبت از تشکیل پروند تا صدور سند مالکیت میباشد. در اعلام گردش ثبتی یک پلاک که به دفعات توسط مالکان درخواست ثبت گردیده، جریان مقدار مورد درخواست هریک باید به طور جداگانه منظور شود.

بازدید : 790 تاریخ : 02 / 07 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات (0)

کفالت

عقدی است که به موجب آن احدی از طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخصی ثالثی را تعهد میکند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له میگویند. (ماده 734 قانون مدنی)

در موارد زیر کفیل بری میباشد:

1 - در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است.

2 - در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصا حاضر شود.

3 - در صورتی که مکفول در موقع به نحوی از نحا از حقی که مکفول له بر او دارد بری شود.

4 - در صورتی که مکفول له کفیل را بری نماید.

5 - درصورتی که حق مکفول به نحوی از انحابه دیگری منتقل شود.

6 - در صورت فوت مکفول (ماده 746 قانون مدنی)

بازدید : 209 تاریخ : 02 / 07 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات (0)

کم بها و کمیسیونی و کوشک

کم بها:

کم قیمت و کم ارزش

کمیسیونی:

دلال، گماشته، کسی که عهده دار حمل و نقل مال التجاره یا خرید و فروش آن برای دیگری باشد.

کوشک:

بنای بلند و عالی و قصر

بازدید : 231 تاریخ : 01 / 07 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات (0)

کسب و کسبه و کشاف و کشتمان

کسب:

حاصل کردن و به دست آوردن

کسبه:

پیشه ای که از آن چیز به دست آید. آنچه کسب شود.

کشاف:

بسیار کشف کننده، آشکار کننده

کشتمان:

کشتمند. زمینی که در آن چیزی کاشته باشند.

بازدید : 264 تاریخ : 01 / 07 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات (0)

کذب و کذوب و کرا و کراهت

کذب:

دروغ

کذوب:

بسیار دروغگو

کرا:

مزد. اجرت پولی که مستأجر بابت ااره خانه یا دواب میدهد. کرایه

کراهت:

ناپسند داشتن، ناخوش دانستن

بازدید : 917 تاریخ : 01 / 07 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات (0)

چوب زن حراج

چوب زن کسی است که در حراج شرکت میکند تا قیمت اموال را اعلام کرده و کسی را که بالاترین قیمت را پیشنهاد میکند به عنوان برنده حراج معرفی نماید. بدین جهت سهمی نیز از حق حراج به وی تعلق میگیرد.

بازدید : 226 تاریخ : 05 / 05 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات (0)

چک بی محل

چکی که صادرکننده آن، وجه یا اعتباری نزد مُحال علیه چک نداشته باشد. اگر پس از تاریخ صدور چک هم وجه آن را کشیده باشد و یا کمتر از وجه چک محل داشته باشد باز چم بی محل است. (بند الف ماده سوم قانون چکهای بی محل مصوب 1337 که منسوخ به قانون صدور چک 1344 است.)

صدر کردن چک بی محل یا از اعتبار انداختن چک به لحاظ عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی یا اختلاف در مندرجات و امثال آن محکومیت حبس تعزیری از شش ماه تا 2 سال و حسب مورد، پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم تمام وجه چک یا یک چهارم کسر موجودی هنگام ارائه چک به بانک دارد. (ماده 7 اصلاحی مصوب 72/8/11)

بازدید : 266 تاریخ : 05 / 05 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات (0)

چک مسافرتی

چک مسافرتی چکی است که توسط بانک صادر و در وجه آن در هریک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگذاران آن پرداخت مشود. (ماده الحاقی به قانون چک مصوب 72/8/11)

بازدید : 206 تاریخ : 05 / 05 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات (0)

چک عادی

چک عادی چکی است که اشخاص عهده بانک به حساب جاری خود صادر میکنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده ندارد. (ماده الحاقی به قانون چک مصوب 72/8/11)

بازدید : 248 تاریخ : 05 / 05 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات (0)

چک تضمین شده

چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین میشود. (ماده الحاقی به قانون چک مصوب 72/8/11)

 

بازدید : 223 تاریخ : 05 / 05 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات (0)

چالان و چک تأیید شده

چالان:

بیجک و فهرست، بارنامه نقل و انتقال از جایی به جای دیگر، حمل به خارج (فرهنگ ناطم الاطباء)

چک تأیید شده:

چکی است که اشخاص، عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک مُحال علیه پرداخت وجه آن تأیید میشود. (ماده الحاقی به قانون چک مصوب 72/8/11

بازدید : 208 تاریخ : 04 / 05 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات (0)

کدهای اختصاصی

کسب درآمد