.::محل تبلیغات شما::.

یارنماسفته در فارسی فعلی حرف سین آن سه نوع تلفظ میشود. صحیح آن سفته به کسر سین است، به معنی محکم و سخت و استوار. اصل این لغت فارسی است و بر نوعی قرض اطلاق میشود به این ترتیب که مسافری مالی به کسی میدهد که آ

امروز شنبه 05 اسفند 1402
لینک دوستان