close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
اندیشه و تفکر

یارنما

اندیشه و تفکر

چکیده فرگرد پنجم وندیداد از اوستا درباره مقدسترین و پاکترین آفریده خداوند:
DOGS ARE THE MOST HOLY CREATURE OF GOD

سگ، آفریده مقدس


با مهربانی نسبت به آفریده های خداوند، سرنوشت خود را نیکو کنید

برای حمایت و پشتیبانی از حیوانات بی آزار خانگی چون سگ و گربه ها که در خیابانها و بیابانهای مختلف آواره و بی سرپرست و یا مصدوم هستند و یا مورد ستم و آزار انسانهای روانی قرار میگیرند، به شبکه های اجتماعی زیر بپیوندید:

گروه تلگرامی حامیان حیوانات:

https://t.me/joinchat/BxbTyUQk4G4HJpmkULCwCg

کانال تلگرامی اعلام حیوانات امداد شده:

https://t.me/rescued911

کانال تلگرامی اعلام حیوانات آسیب دیده و مصدوم و یا نیازمند پناه:

https://t.me/heyvanateasibdide

تبلیغات

ساخته افکار خویش

آدمی ساخته افکار خویش است. فردا همان خواهد شد که امروز می اندیشیده است.

مترلینگ

بازدید : 38 تاریخ : 17 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

نیستی بدون اندیشه و فکر

آدمی میتواند دو دقیقه بدون هوا و دو هفته بدون نوشیدن آب و سه هفته بدون غذا و یک عمر بدون پول زندگی کند ولی نمتواند یک لحظه بدون اندیشه و فکر زندگی نماید.

فرانکلین

بازدید : 31 تاریخ : 17 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

اندیشه بی تصمیم

آنکه درباره همه چیز می اندیشد درباره هیچ چیز تصمیم نمیگیرد.

مثل چینی

بازدید : 36 تاریخ : 17 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

احساس تنهایی و تکامل

آنکه وقتی با خودش تنهاست احساس تنهایی میکند هنوز به تکامل نرسیده است.

تن

بازدید : 31 تاریخ : 17 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

اندیشیدن به خود

آنچه شما درباره خود فکر میکنید خیلی مهتر از اندیشه هایی است که دیگران درباره شما دارند.

سنه کا

بازدید : 35 تاریخ : 16 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

اندیشه پنهان

آنچه در اندیشه پنهان دارید خواه ناخواه از خطوط چهره و رنگ پیشانی و آهنگ سخنان خویش آشکار خواهید ساخت.

سایت یارنما

بازدید : 32 تاریخ : 16 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

آینده و سرنوشت

آنچه را که آینده به شما تحویل خواهد داد بسته به آنست که شما خودتان امروز چه سرنوشتی برای فردای خودتان دخیره میکنید.

کاندز

بازدید : 35 تاریخ : 16 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

آمادگی قهرمانان

آنچنان خود را برای جهان آماده کن که قهرمانان خود را برای میدان مسابقه آماده میکنند. فکر روشن خود را چنان روغن بزن که نرمی و انعطاف پذیری لازم را پیدا کند. نیرومندی تنها، بکار نمی آید.

فیلد

بازدید : 35 تاریخ : 16 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

اختیار افکار و اندیشه

اختیار افکار و اندیشه ما حتی در دست خودمان نیست زیرا تقریبأ همیشه بی اختیار فکر میکنیم.

ولتر

بازدید : 34 تاریخ : 15 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

خواص طبیعی آدمی

از خواص طبیعی آدمیست که عاقلانه و منطقی فکر میکند اما پوچ و بی معنی رفتار می نماید.

آناتول رانس

بازدید : 34 تاریخ : 15 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

راه پیشرفت و ترقی

از همان لحظه ای که به فکر کردن و اندیشه خوی میگیرید راه پیشرفت و ترقی را برمیدارید.

پستالوژی

بازدید : 32 تاریخ : 15 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

تقابل اندیشه

از اصطحکاک دو سیم مثبت و منفی برق میجهد، تقابل در اندیشه نیز فروغ میبخشد.

سایت یارنما

بازدید : 33 تاریخ : 15 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

شک و انکار در تفکر

از هیچ اندیشه ای بدون فهم، طرفداری نکنید، بلکه خود با شک و انکار در آن وارد شوید، درباره آن تحقیق کنید و و به حقیقت موضوع برسید.

دکارت

بازدید : 31 تاریخ : 14 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

ژرفای فکر و حقایق

الماس را جز در قعر زمین نمیتوان پیدا کرد و حقایق را جز در ژرفا و اعماق فکر نمیتوان یافت.

ویکتورهوگو

بازدید : 37 تاریخ : 14 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

اهمیت اندیشیدن

اندیشیدن ، آدمی را به نیکویی و نیکوکاری وامی دارد. بنابراین در بی خردی و مختل بودن اندیشه انسانهای سنگدل و بی رحم تردیدی نکنید.

برگرفته از پند و اندرزهای حکما در شاهنامه و اوستا

بازدید : 35 تاریخ : 14 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

بیماری فکر و نگرانی، تفکر و نادانی

هر قرنی مرض خاصی دارد، بیماری قرن حاضر هم بیماری فکر و نگرانی است.

دیل کارنگی

هرچه بیشتر فکر میکنیم بهتر میفهمیم که هیچ نمیدانیم

ولتر

بازدید : 40 تاریخ : 13 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

اندیشه شایسته و حیطه دیدگاه

هرکس حیطه دیدگاه خود را حدود عالم می انگارد.

شوپنهاور

هر اندیشه شایسته ای بچهره انسان زیبائی میبخشد.

روسکین

بازدید : 32 تاریخ : 13 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

اندیشه و برداشت

هرقدر فکر ما بیشتر باشد تأسف ما بر زندگی بیشتر خواهد شد.

انجیل

هرچه اکنون هستیم محصول افکاری است که پیشتر داشته ایم و حالا برداشت کرده ایم.

پاستور

بازدید : 32 تاریخ : 13 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

یافته های جاده زندگی

وقتی فکر میکنم میبینم که قسمت بزرگی از دانستنی های من اینطور بدستم آمد که در جاده زندگی به دنبال چیزهایی بوده ام و در نتیجه چیزهای دیگری یافته ام.

فرانکلین آدامز

بازدید : 32 تاریخ : 13 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

حال مردم تنگ فکر

وضع و حال مردم تنگ فکر به وضع و حال بطریهای تنگ دهن میماند، هرچه کمتر در خود داشته باشند با سر و صدای بیشتری آن را بخارج میریزند.

پوپ

بازدید : 33 تاریخ : 13 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

خیر و مصلحت

من اندیشه خود را در معرض این فکر مسخره رندانه قرار نمیدهم که هرچه بر سر آدمی می آید، خیر و صلاح اوست بلکه بر آنم که هرکسی از پیشامد به بهترین وجه استفاده کند، مانند انسان خوب و فرزانه ای عمل کرده است.

کمبرلند

بازدید : 37 تاریخ : 13 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

نیاموختن تفکر

من با کسی که فکر کردن را نیاموخته است و در هر کاری نیاندیشیده و از خود نپرسیده آیا من این کار را چگونه باید انجام بدهم، نمیخواهم سروکاری داشته باشم.

کنفسیوس

بازدید : 30 تاریخ : 13 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

مرد آزاده و نیروی فکر

مرد آزاده در اندیشه های خود از حد و مقام خود هرگز تجاوز نمیکند.

کنفوسیوس

نیروری فکری بمراتب موثرتر از نیروی جسمی است.

حکمت ایرانی

بازدید : 33 تاریخ : 13 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

خستگی از اندیشه

برخی ها از فکر کردن بیش از هرچیز دیگر رنج میبرند.

تولستوی

مردم خودشان را با هرچیز خسته میکنند مگر با فهم و اندیشه

نیچه

بازدید : 30 تاریخ : 13 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

سلامتی، تفکر و اندیشه

نجات و سلامتی همواره همراه تفکر و اندیشه است

حکمت ایران باستان

نیکوترین عادت تفکر است و حکمت زاده تفکر است.

حکمت ایران باستان

بازدید : 25 تاریخ : 13 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

قدر فکر و عمل

نباید آنقدر دست بزانو بنشینید و فکر کنید تا پاهای شما قدرت راه رفتن را از دست بدهند و نباید آنقدر در تفکر فرو روید که توان همه چیز از شما سلب شود و اگر منظور تحقیق، صحت تفکرات شما باشد باید بدانید که بیشتر فکرهای ناصحیح و غلط در عمل جبران و اصلاح خواهد شد.

مترلینگ

بازدید : 31 تاریخ : 13 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

اندیشه و بودن و هوشیاری

می اندیشم پس هستم، هستم چون فکر میکنم، فکر میکنم چون شک میکنم.

دکارت

ناباوری و دیرباوری گاهی نشانه فراست و هوشیاری است.

گمنام

بازدید : 24 تاریخ : 12 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

مرد عمل و آفریده فکر و عادت به تفکر

مانند مرد عمل، فکر کن و مانند مرد فکر، عمل کن

هانری برکسن

 مرد، آفریده فکر خودش است، هرچه در این زندگی فکر کند بعدها همان خواهد شد.

از کتاب اوپانیشاد

 مهمترین قسمت شغل شما آنستکه خود را بفکر کردن عادت بدهید و هیچ چیز غیر از تفکر صحیح نمیتواند شما را قادر کند که به هدفتان برسید.

پستالوژی

بازدید : 32 تاریخ : 12 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

تغییر تفکر و دوری از اندیشه بیهوده

گرگ ممکن است پوست خود را عوض کند ولی فکرش را هیچوقت تغییر نمیدهد.

مثل یوگسلاویایی

 

ما بیش از آنچه که در فکر رفع دمل و ورم از بدن خویش هستیم باید بفکر راندن افکار بیهوده از مغز خود باشیم.

اپیکتوس

 

میان اندیشه و عمل فاصله ای نیست.

چرچیل

 

ما ندرتأ درباره آنچه که داریم فکر میکنیم درحالیکه پیوسته در اندیشه چیزهایی هستیم که نداریم.

شوپنهاور

بازدید : 31 تاریخ : 12 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

گرانبهاترین اندیشه ها

گاهی اوقات اندیشه سودمند است اما برای خوشبخت شدن نباید زیاد اندیشید.

گوستاولوبون

 

گرانبهاترین اندیشه ها، اندیشه درباره زندگی است نه مرگ

اسپینورا

بازدید : 29 تاریخ : 12 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

بزرگی، کنجکاوی و اندیشه

کسی در نظر من بزرگ است که میتواند میان احساسات و اندیشه های خود سدی ایجاد کند.

ناپلئون

 

کنجکاوی و اندیشه، انسان را بسوی عمر جاوید میکشاند و بی فکری راه نیستی را می نمایاند. افرادیکه بافکرند نمی میرند و افراد بی فکر هم اکنون مرده اند.

بودا

بازدید : 54 تاریخ : 12 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

دوراندیشی و آینده نگری

کسی که به اندیشه آینده نیست و پایان کار را نمی نگرد بدرد یاری و دوستی نمیخورد.

حکمت ایران باستان

 

کسیکه دور اندیش نباشد گرفتار خطرهای نزدیک میشود، دوراندیشی کلید پیشگیری بسی از ناگواریهاست.

کنفوسیوس

 

کسانیکه با اندیشه خوب و عالی دمسازند هرگز تنها و بی مونس نیستند.

فیلیپ سیدنی

بازدید : 30 تاریخ : 12 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

کم اندیشی و پرحرفی

کسیکه اندیشه اش کم باشد سنجش فراوان دارد.

حکمت ایرانی


کسیکه کم فکر میکند زیاد حرف میزند

حکمت ایرانی


کسیکه بدون فکر حرف میزند مانند شکارچی ای است که بدون نشانگیری تیراندازی کند.

منتسکیو

بازدید : 30 تاریخ : 12 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

تغییر عقیده و تفکر

فکر و فلسفه هرکس با سن و مزاج و بخصوص وضع او در جامعه عوض میشود.

کدام فکر و عقیده است که جمعی آنرا باطل ندانند.

هر دو از محمد حجازی

بازدید : 27 تاریخ : 12 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

تفکر و اندیشیدن

فکر و اندیشه، یار دیرین و دوست وفادار و کهنه و آشنای آدمی است و یگانه رفیق بی خوابی و تنهایی و روی همرفته

مشکل گشا و آسان ساز دشواریهاست. در پرتو نیک اندیشی میتوان برآنچه مانده چیره شد.

گمنام

فکر کردن، صحبت کردن با خودمان است.

مثل اسپانیایی

بازدید : 29 تاریخ : 12 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

فکر و اندیشه، نماینده کافه جنس بشر

فکر خوب ثروتی است که هیچ وقت دستخوش این و آن نمیشود و دائمأ ثمرات فرح انگیز آن را میچشیم.

لرد آویبوری

فکر نماینده کافه جنس بشر است که بر ضد اغتشاش و درهم و برهمی از خارج و برضد تاریکی از داخل مبارزه میکند.

برتراند راسل

بازدید : 32 تاریخ : 12 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

اندیشه زیبا

فکر ساخته تعلیم و تربیتی است که تا امروز گرفته ایم، برای اندیشه بهتر باید از فردا آموزش و پرورش بهتری بیاموزیم.

فکر زیباست که خانه را زینت میکند، روح سالم است که بر زندگی آسایش میبخشد، اخلاق خوش است که روزگار را خوش و شیرین میسازد.

محمد حجازی

بازدید : 31 تاریخ : 12 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()
سایت ایران نما
آگهی و تبلیغات
 
کانال تلگرام سایت

تبلیغات
تبلیغات


کدهای اختصاصی