.::محل تبلیغات شما::.

یارنماتملیک عین بدون عوض و به طور منجز را هبه گویند. ماده 795 قانون مدنی در تعریف آن گفته است: ((عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به دیگری تملیک میکند. تملیک کننده را واهب و طرف دیگر را متهب و ما

امروز چهارشنبه 09 خرداد 1403
لینک دوستان