.::محل تبلیغات شما::.

یارنمامتعهد در مقابل تعهدی که دارد میتواند دو نوع وثیقه بدهد. الف - وثیقه عینی که در رهن یا بیع شرط و به طور کلی معاملات با حق استرداد، چنین وثیقه ای میدهند. ب - وثیقه ذمه ای که ذمه کسی را به وثیقه میدهد.

امروز شنبه 01 مهر 1402
لینک دوستان