close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
اصطلاحات حقوقی در معاملات املاک

یارنما

اصطلاحات حقوقی در معاملات املاک

چکیده فرگرد پنجم وندیداد از اوستا درباره مقدسترین و پاکترین آفریده خداوند:
DOGS ARE THE MOST HOLY CREATURE OF GOD

سگ، آفریده مقدس


با مهربانی نسبت به آفریده های خداوند، سرنوشت خود را نیکو کنید

برای حمایت و پشتیبانی از حیوانات بی آزار خانگی چون سگ و گربه ها که در خیابانها و بیابانهای مختلف آواره و بی سرپرست و یا مصدوم هستند و یا مورد ستم و آزار انسانهای روانی قرار میگیرند، به شبکه های اجتماعی زیر بپیوندید:

گروه تلگرامی حامیان حیوانات:

https://t.me/joinchat/BxbTyUQk4G4HJpmkULCwCg

کانال تلگرامی اعلام حیوانات امداد شده:

https://t.me/rescued911

کانال تلگرامی اعلام حیوانات آسیب دیده و مصدوم و یا نیازمند پناه:

https://t.me/heyvanateasibdide

تبلیغات

ثالث

الف - کسی که طرف عقد نیست و قائم مقام هیچ یک از متعاقدین نمیباشد. (مواد 231 و 488 ق.م)

ب - کسی که طرف عقد نیست، هرچند که قائم مقام یکی از طرفین باشد. (ماده 399 ق.م)

ج - بیگانه نسبت به امری که دو طرف دارد، مانند ثالث نسبت به متداعیین یک دعوی

بازدید : 1 تاریخ : 01 / 05 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

تأمین و تَگرَگ

تأمین:

عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول (ماده 240 آیین دادرسی مدنی)

تگرَگ:

به پایه و پی دیوار تگرگ گویند.

بازدید : 3 تاریخ : 30 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

تاجر

تاجر کسی است که شغل خود را عملیات تجارتی قرار بدهد. (ماده 1 قانون تجارت) عملیات تجارتی از قرار زیر است:

1 - خرید و تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره، اعم از این که تصرفاتی در آن شده باشد.

2 - تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.

3 - هر قسم عملیات دارایی با حق العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود. از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره

4 - تأسیس و بکار انداختن هر قسم کارخانه، مشروط بر این که برای رفع حوایج شخصی نباشد.

5 - تصدی به عملیات حراج

6 - تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی

7 - هرقسم عملیات صرافی و بانکی

8 - معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیرتاجر باشد.

9 - عملیات بیمه بحری و غیربحری

10 - کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها (ماده 2 ق.ت) و برطبق ماده 3 قانون تجارت ، عملیات زیر به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجراتی محسوب میشوند.

1) کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و به بانکها

2) کلیه معاملاتی که تاجر یا غیرتاجر برای رفع حوایج تجارتی خود مینماید.

3) کلیه معاملاتی که اجزا یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجاری در باب خود انجام میدهد.

4) کلیه معاملات شرکتهای تجاری

بازدید : 4 تاریخ : 30 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

تابدان

طاقچه بزرگی را گویند نزدیک به سقف خانه که هر دو طرفش گشوده باشد. گاهی طرف بیرون آن را پنجره و طرف درون را پارچه نقاشی کرده و جام و شیشه الوان کنند و گاهی خالی گذارند و گاهی هر دو طرف آن را پنجره کنند.

بازدید : 3 تاریخ : 30 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

تابخانه

خانه ای که در آن شیشه بندی بوده تا هرچه از بیرون باشددیده شود و روشنایی خورشید در آن افتد. تعریف فوق در آنندراج و شرفخانه منیری است و در حاشیه دهخدا آن را به چیزی شبیه شوفاژ سانترال تشبیه کرده اند.

بازدید : 4 تاریخ : 30 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

تفلیس

هرگاه کسی متاعی (کالایی) را بفروشد و سپس حکم افلاس (ناتوانی مالی در پرداخت بدهی ها) خریدار صادر گردد در این صورت بایع متاع (فروشنده کالا) اختیار فسخ بیع (یا رد ثمن) و استرداد متاع خود را (در صورتی که نزد خریدار باشد) دارد و میتواند از حق فسخ مذکور استفاده نکند و جزء غرما (تقسیم اموال بدهکار ورشکسته میان طلبکاران) باشد. این خیار در ماده 308 ق.م منظور شده است.

بازدید : 5 تاریخ : 29 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

تصرف کاشف از رضا

تصرفاتی که نوعأ کاشف از رضای معامله باشد، امضای فعلی است. مثل آن که مشتری که خیار دارد، با علم به خیار، مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد. (ماده 450 ق.م)

بازدید : 6 تاریخ : 29 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

تصرف کاشف از به هم زدن

تصرف کاشف:

تصرفاتی که نوعا کاشف از برهم زدن معامله باشد، فسخ فعلی است. (ماده 451 ق.م)


بازدید : 4 تاریخ : 29 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

تسبیل منافع و تعدی

تسبیل منافع:

اختصاص دادن منافع به امور اجتماعی و مصرف در راه خیر را گویند.

تعدی:

تجاوز از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری را گویند.

بازدید : 6 تاریخ : 29 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

ترصیف

ترصیف در بنا عبارت است از پیوست بودن قسمتی از بنا به قسمت دیگر چنان که آجرها با یکدیگر به صورت قفل و بست ساخته شده باشند. مانند طاقهای آجری معروف به رومی که به دیوار متصل است. در این صورت از نظر ترصیف در بنا معلوم میشود که دیوار فاصل متعلق به مالک رومی است. این است که ماده 110 ق.م میگوید: ((بنا به طور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قراین است که دلالت بر تصرف و اختصاص میکند.))

بازدید : 5 تاریخ : 29 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

تأخیر و تابوک و تالاب

تأخیر:

به معنی به پس انداختن و دیر کردن

تابوک:

به معنی بالکن

تالاب:

آبگیر و استخر را در زبان هندی تالاب گویند.

بازدید : 5 تاریخ : 29 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

ترا و تراث و تراز

ترا:

دیوار بلند را ترا گویند. مانند دیوار سرای پادشاهان و دیوار قلعه. دیواری که با کاهگل و گلابه استوار کنند.

تراث:

به معنی میراث و آنچه از مرده به کسی رسد.

تراز:

اختلاف دارایی و بدهی حساب. بالانس ترازنامه یعنی صورتی که خلاصه دارایی و بدهی در آن نوشته باشد.

بازدید : 4 تاریخ : 29 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()
سایت ایران نما
آگهی و تبلیغات
 
کانال تلگرام سایت

تبلیغات
تبلیغات


کدهای اختصاصی