یارنما

ص - ض - ط - ظ

CTA
فروش ویژه

 

مزرعه پرورش شترمرغ 20 هكتاري

12,000,000,000 تومان

فروش مغازه 65 متري × 2 = يك ضلع ميدان

9,350,000,000 تومان

شرکت لوله سبز و سفید و پلی اتیلن کشاورزی

15,100,000,000 تومان

باغ چهار دیواری فروشی

4,515,000,000 تومان

زمين ، باغ ، خانه ، ويلا ، اردبیل ، سرعین ، ویند کلخوران

800,000,000 تومان

فروش ویلا در شمال

2,500,000,000 تومان

زمين آماده بهره برداري - مساحت 4000 مترمربع

200,000,000 تومان

زمین فروشی رامسر 360 متری

547,500,000 تومان

یک قطعه زمین 1000 متری بسیارارزان

100,000,000 تومان

زمین 1000 متری مستطیلی بسیارارزان

100,000,000 تومان

میکسر توئین شفت

160,000,000 تومان

پلن مارکتینگ رونق کسب و کار و برند سازی از پایه

20,000,000 تومان


ظهرنویسی وثیقه ای

آن نوع ظهرنویسی که منتفع از ظهرنویسی نیست به سند ظهرنویسی شده حق یک بستانکار یا وثیقه را پیدا میکند. باید این مراتب در سند ظهرنویسی شده قید گردد.

بازدید : 243 تاریخ : 13 / 06 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات (0)

ظهرنویس و ظهرنویسی توکیلی

ظهرنویس:

کسی که فعل ظهرنویسی را بجا می آورد.

ظهرنویسی توکیلی:

آن ظهرنویسی که به اختیار وکالتی در أخذ وجه سند به حساب ظهرنویس میدهد.

بازدید : 337 تاریخ : 13 / 06 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات (0)

طاقدیس

طاقدیس به معنی طاق مانند یا به شکل طاق است. در اصطلاح زمین شناسی، چین خوردگی های زمین که به شکل طاق است را گویند. همچنین تخت طاقدیس یا تخت طاقدیسی نام تخت خسرو پرویز بوده که آنرا از عجایب عهد خسروپرویز و دوره ساسانیان شمرده اند.

بازدید : 234 تاریخ : 13 / 06 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات (0)

طاقچه و طاق نما

طاقچه:

مصغر طاق یا طاق کوچک. جایی که در دیوار اطاق درست کنند برای گذاشتن طروف یا چیزهای دیگر و طاق هم میگویند.

طاق نما:

نمای دیوار که به شکل طاق ساخته شود.

بازدید : 204 تاریخ : 12 / 06 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات (0)

طرفین عقد

الف - کسی که ایجاب را عرضه میکند و آنکه قبول میکند خواه هریک از طرفین یک نفر باشد یا بیشتر.

ب - در معنی عام شامل هریک از طرفین عقد و قائم مقام قانونی آنها میباشد.

بازدید : 303 تاریخ : 12 / 06 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات (0)

ضمانت

الف - به معنی عقد ضمان بکار رفته است.

ب - در معنی اعم از عقد ضمان و عقد کفالت (ماده 734 قانون مدنی) بکار رفته است. در اصطلاح عامیانه این قسم ضمانت (ضمانت در خصوص کفالت) را ضمانت تنی گویند.

بازدید : 203 تاریخ : 12 / 06 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات (0)

ضامن عین

الف - کسی که بدون مجوز قانونی وضع ید بر عین مال غیر نموده به موجب مواد 308 و 322 قانون مدنی باید عین را در نماید. از این تکلیف قانونی به ضمان عین تعبیر شده است و در مقابل آن ضمان بدل و ضمان مثل و ضمان قیمت بکار میرود.

ب - ضمان اعیان مضون نیز از نوع ضمان عین است. بنابراین ضمان عین ممکن است قانونی و قراردادی باشد.

بازدید : 185 تاریخ : 12 / 06 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات (0)

ضامن عهده ثمن

یعنی در صورتی که مشتری ثمن را به بایع داده باشد و ثالثی به نفع بایع ضامن میشود که اگر مبیع مستحق الغیر درآید و آن غیر هم بیع را تنفیذ نکند ثالث از عهده غرامات مشتری برآید. این ضمان صحیح است. هم چنین است ضمان از مشتری در موردی که ثمن عین شخصی باشد.

بازدید : 224 تاریخ : 12 / 06 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات (0)

ضمان عهده

الف - اسم وثیقه و نوشته خاکی از وثیقه است. وثیقه به معنی استوار کردن عمل حقوقی از طریق ضبط آن در نوشته و سند است.

ب - عهده به معنی ثمن است و ضمان عهده یعنی ضمان ثمن

ج - خسارت و ضرر حاصل از بیع برای مشتری (منشا خسارت هرچه باشد از قبیل نقص مبیع و یا مستحق للغیر در آمدن آن) را عهده گویند.

د - ضمان عهده یعنی ضمان نقص و سستی و ناتمامی معامله چه عهده به معنی نقص و سستی است.

ه - عهده به معنی ذمه و تعهد و التزام نیز هست. ضمان عهده در مقابل ضمان اعیان مضونه است.

بازدید : 194 تاریخ : 12 / 06 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات (0)

ضریب اجاره

(اصطلاحات ارضی) معدل عایدات خالص مالکانه سه ساله سالهای 1340 ، 1341 و 1342 مورد اجاره با توجه به عرف محل با تراضی مالکین و زارعین (مجموعه اصلاحات ارضی چاپ مجلس صفحه 85)

بازدید : 197 تاریخ : 11 / 06 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات (0)

ضرر معنوی

ضرری است که به عرض و شرف متضرر یا یکی از اقارب او وارد میشود. مثلا براثر افشای راز مریض به حیثیت او لطمه وارد میوشد. این خسارت طبق قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 قابل مطالبه است. (ماده نهم آیین دادرسی کیفری)

بازدید : 233 تاریخ : 11 / 06 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات (0)

ضرر تأخیر انجام تعهد و ضرر عدم اجرای تعهد

ضرر تأخیر انجام تعهد:

ضرر ناشی از تأخیر در انجام تعهد را گویند.

ضرر عدم اجرای تعهد:

ضرری که از عدم اجرای تعهد و یا اجرای ناقص تعهد برای متعهدله ناشی شده باشد.

بازدید : 209 تاریخ : 11 / 06 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات (0)
سایت ایران نما
آگهی و تبلیغات
 
کانال تلگرام سایت

ad

خرید آنلاین بلیط پروازکدهای اختصاصی

کسب درآمد
ad1