close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
ب

یارنما

ب

چکیده فرگرد پنجم وندیداد از اوستا درباره مقدسترین و پاکترین آفریده خداوند:
DOGS ARE THE MOST HOLY CREATURE OF GOD

سگ، آفریده مقدس


با مهربانی نسبت به آفریده های خداوند، سرنوشت خود را نیکو کنید

برای حمایت و پشتیبانی از حیوانات بی آزار خانگی چون سگ و گربه ها که در خیابانها و بیابانهای مختلف آواره و بی سرپرست و یا مصدوم هستند و یا مورد ستم و آزار انسانهای روانی قرار میگیرند، به شبکه های اجتماعی زیر بپیوندید:

گروه تلگرامی حامیان حیوانات:

https://t.me/joinchat/BxbTyUQk4G4HJpmkULCwCg

کانال تلگرامی اعلام حیوانات امداد شده:

https://t.me/rescued911

کانال تلگرامی اعلام حیوانات آسیب دیده و مصدوم و یا نیازمند پناه:

https://t.me/heyvanateasibdide

تبلیغات

بدل ثمن

عبارت است از مثل آن، در صورتی که مثلی باشد و قیمت آن، هرگاه قیمتی باشد.

بازدید : 7 تاریخ : 23 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

بدل

بدل در معانی زیر بکار میرود:

الف - در معاملات معوض، هریک از عوضین، مثلا مبیع بدل ثمن است و ثمن بدل مبیع

ب - مالی که باید زیان زننده برای خسارت به آسیب دیده بدهد. (ماده 311 ق.م)

بازدید : 5 تاریخ : 23 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

بالغ

در فقه به زن و مردی که به سن بلوغ رسیده باشد. (مواد 34، 35 و 36 قانون مجازات عمومی) سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر، نه سال تمام قمری است. (تبصره یک ماده 1210 ق.م الحاقی 61/10/8)

بازدید : 6 تاریخ : 23 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

باغ

محوطه ای معمولا محصور است که در آن انواع درختها و گلها را کاشته باشند. بر اساس قانون، در مناطق جنگلی، باغ دارای مشخصات زیر است:

الف - دارای حدود مشخص اختیاری باشد نه طبیعی

ب - حجم درختان جنگلی خودروی آن از پنجاه مترمکعب در هرهکتار تجاوز نکند.

ج - دست کم در هرهکتار آن صد عدد درخت با رده جوان درست کاشت میوه ای وجود داشته باشد.

د - دست کم نه دهم سطح آن را کنده و ریشه درختان جنگلی، پاک شده باشد. (ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها مصوب سال 1342

بازدید : 5 تاریخ : 23 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

باطل

هر عمل حقوقی که مخالف مقررات قانونی بوده و قانون آن را فاقد هرگونه اثر حقوقی شناخته باشد، مانند بیع صغیر. صفت این عمل حقوقی را بطلان گویند. بطلان در مقابل صحت بکار میرود.

بازدید : 8 تاریخ : 22 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

بطلان

عقد باطل عقدی است که به نظر قانونگذار وجود خارجی ندارد و به هیچ عنوان نیز نمیتوان اثر بر آن بار کرد. مثال: ماده 361 ق.م ((اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته، بیع باطل است)) در بطلان ، عقد باید برخلاف قانون و مقررات باشد. ثانیا از طرف دادگاه حکم صادر شود.

بازدید : 7 تاریخ : 22 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

برص

مرضی سوداوی است که موجب غلبه سفیدی یا سیاهی بربخشی از پوست پیکر آدمی است و در ماده 1123 ق.م از موجبات فسخ نکاح برای مرد شمرده شده است.

بازدید : 7 تاریخ : 22 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

برزن

به کوی، محله و بخشی از تقسیمات شهر را برزن گویند.

بازدید : 6 تاریخ : 22 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

برزگر

کسی است که مالک زمین و عوامل دیگر کشاورزی نیست و در مقابل انجام کار کشاورزی برای مالک یا گاوبند، سهمی از محصول میبرد. (قانون اصطلاحات ارضی)

بازدید : 5 تاریخ : 22 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

برات

نوشته ای است که به موجب آن شخصی به دیگری دستور میدهد که به رویت یا به وعده معین مبلغی در وجه شخص ثالثی یا به حواله کرد او و یا در وجه حامل بپردازد. برات علاوه بر امضا یا مهر برات دهنده، باید دارای شرایط زیر باشد:

1 - قید کلمه برات در روی ورقه

2 - تاریخ تحریر

3 - اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند

4 - تعیین مبلغ برات

5 - تاریخ تأدیه وجه برات

6 - مکان تأدیه وجه برات

7 - اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخت میشود.

8 - تصریح به این که نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم است (ماده 223 ق.ت)

بازدید : 5 تاریخ : 22 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

بذل

بخشیدن و عطا کردن و دادن به طیب خاطر را بذل گویند.

بازدید : 6 تاریخ : 22 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

بیلیون

در بعضی ممالک از جمله ایران، آمریکا و تا چندی پیش در فرانسه، مترادف میلیارد یعنی هزار میلیون و در بعضی دیگر نظیر انگلستان، آلمان و فعلا فرانسه به معنای یک میلیون میلیون میباشد.

بازدید : 4 تاریخ : 22 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()
سایت ایران نما
آگهی و تبلیغات
 
کانال تلگرام سایت

تبلیغات
تبلیغات


کدهای اختصاصی