یارنما

الف

CTA
فروش ویژه

انگ

در اصطلاح تجارت ، نشان و علامتی که بر روی عدل و مال التجاره نویسند.

بازدید : 178 تاریخ : 19 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

ایقاع

ایقاع به معنای ایجاد است. ایقاع به وسیله قصد انشای یک نفر بدون آنکه موافقت شخصی دیگر را لازم داشته باشد حاصل میشود و حقی را ایجاد و یا اسقاط میکند. ایجاد حق مانند تملک در حیازت مباحات و اسقاط حق مانند ابراء حق دینی و اعراض از مالکیت.

بازدید : 168 تاریخ : 19 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

اراضی شهری

اراضی شهری، زمینهایی هستند که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها قرار گرفته است. (ماده 3 قانون زمین شهری شهریور 1366)

بازدید : 224 تاریخ : 19 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

اراضی ساحلی

زمینهایی است که در مجاورت دریا و دریاچه و یا اراضی مستحدثه قرار دارد.

بازدید : 144 تاریخ : 19 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

اخذ به شُفعه

هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی حصه خود را به ثالث بفروشد، شریک دیگر حق اخذ به شفعه دارد. یعنی حق دارد که به مقدار ثمن، به مشتری بدهد و مبیع را تملک کند. اخذ به شفعه از ایقاعات است.

این حق را شفعه و صاحب آن را شفیع گویند. (ماده 808 ق.م)

بازدید : 300 تاریخ : 18 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

احضارنامه

ورقه ای که در آن دادگاه یا قاضی، امر به حضور کسی، اعم از متهم یا مطلع یا گواه به دادگاه و مراجع قضایی کرده باشد. ضمانت اجرای تخلف از این امر جلب به دادگاه و به مرجع دستور دهنده است و مرادف احضاریه است. (مواد 109 تا 111 قانون آیین دادرسی کیفری و 145 ق.دادرسی ارتش)

بازدید : 185 تاریخ : 18 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

احداث

ایجاد اعیانی در زمین یا به وجود آوردن وضعیت جدید در آن را احداث گویند.

بازدید : 226 تاریخ : 18 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

احتکار

جمع آوری کالاهای بازرگانی به قصد انتظار نایابی و کمیابی و فروش به قیمت گران. چنین شخصی را محتکر گویند. طبق ماده 1 قانون تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب اردیبهشت ماه 1353، هر شخص حقیقی و یا حقوقی که کالاهای مورد احتیاج و ضروری عامه را بیش از میزان تعیین شده پنهان نموده و با اعلام دولت ظرف مهلت مقرر نسبت به عرضه آن برای فروش به مردم اقدام ننماید، محتکر و گرانفروش تلقی میشود.

بازدید : 202 تاریخ : 18 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

ابدال

ابدال یعنی فروختن عین موقوفه به قصد خریدن مال دیگر به جای آنکه مال خریداری شده از بهای عین فروخته شده، قهرا و با شرایط وقف اول، وقف خواهد بود. و استبدال، عبارت است از معاوضه عین موقوفه با عین دیگر و جنس تحویلی به آنها

بازدید : 141 تاریخ : 18 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

ابلاغ واقعی

مأمور اجرا مکلف است ظرف 48 ساعت از زمان دریافت اوراق اجراییه، یک نسخه از آن را به شخص متعهد تسلیم کند و در نسخه دیگر با ذکر تاریخ با تمام حروف، رسید بگیرد. ابلاغی که به این صورت انجام میشود، ابلاغ واقعی است. (ماده 15 آیین نامه اجرای اسناد رسمی)

بازدید : 218 تاریخ : 18 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

ابلاغ قانونی

مطابق ماده 15 آیین نامه اجرای اسناد رسمی، اگر متعهد از رویت یا امضای اجراییه امتناع کند یا در اقامتگاه خود حضور نداشته باشد و یا کسان و خادمان ساکن در محل نیز رسید ندهند و یا در محل نباشند، مأمور باید اجراییه را به اقامتگاه متعهد الصاق کند و مراتب را در نسخه دیگر بنویسد. این نوع ابلاغ، ابلاغ قانونی محسوب است.

بازدید : 223 تاریخ : 17 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

اباحه

اباحه چیزی به معنای اجازه تملک یا ارتکاب فعل یا مصرف یا اخذ چیزی است. (ماده 92 ق.م)

بازدید : 286 تاریخ : 17 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()
سایت ایران نما
آگهی و تبلیغات
 
کانال تلگرام سایت

تبلیغات


کدهای اختصاصی