.::محل تبلیغات شما::.

یارنماکسیکه در عقد مال غیر را موضوع معامله قرار دهد (برای خود یا برای غیر) بدون اینکه از طرف مالک اذن داشته باشد (ماده 347 قانون مدنی) اصطلاح عاقد فضولی و معامل فضولی نیز در همین معنی بکار رفته است. (ماده ی

امروز شنبه 05 اسفند 1402
لینک دوستان