.::محل تبلیغات شما::.

یارنماشرکتی است که برای امور تجاری تشکیل و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به آنهاست. (ماده 21 قانون تجارت 1311) حسن این شرکتها در جمع آوری اندوخته های راکد افراد است که میتواند در ت

امروز جمعه 10 آذر 1402
لینک دوستان