.::محل تبلیغات شما::.

یارنماعملکرد عمرانی کسی که به آبادی زمین اقدام کرده است را گویند که مطابق آیین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی مصوب 59/2/31 شورای انقلاب است.

امروز شنبه 01 مهر 1402
لینک دوستان