.::محل تبلیغات شما::.

یارنماالف - کسی که بدون مجوز قانونی وضع ید بر عین مال غیر نموده به موجب مواد 308 و 322 قانون مدنی باید عین را در نماید. از این تکلیف قانونی به ضمان عین تعبیر شده است و در مقابل آن ضمان بدل و ضمان مثل و ضمان

امروز جمعه 10 آذر 1402
لینک دوستان