.::محل تبلیغات شما::.

یارنماعاریه گرفتن ملک غیر و به رهن نهادن آن به نفع عاریه گیرنده، موجب پیداریش ماهیت رهن مستعار میشود. امروزه برای این کار عنوان عاریه را به میان نمی آورند بلکه داین و مدینون و ثالث (که ملک او وثیقه وام مدیو

امروز چهارشنبه 09 خرداد 1403
لینک دوستان