.::محل تبلیغات شما::.

یارنمااختیاری است برای یکی از طرفین معوض که عقد نسبت به قسمتی از موضوع عقد، صحیح و نسبت به قسمتی، بالطل از کار درمی آید. در این صورت به موجب آن اختیار او می تواند عقد را نسبت به قسمت صحیح فسخ کند. مثل اینکه

امروز شنبه 01 مهر 1402
لینک دوستان