.::محل تبلیغات شما::.

یارنماالف - اسم وثیقه و نوشته خاکی از وثیقه است. وثیقه به معنی استوار کردن عمل حقوقی از طریق ضبط آن در نوشته و سند است. ب - عهده به معنی ثمن است و ضمان عهده یعنی ضمان ثمن ج - خسارت و ضرر حاصل از بیع برای

امروز جمعه 10 آذر 1402
لینک دوستان