.::محل تبلیغات شما::.

یارنماحق رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار میشود. (ماده 42 ق.م)

امروز پنجشنبه 13 مهر 1402
لینک دوستان