.::محل تبلیغات شما::.

یارنمامال ذمه: مالی که در ذمه بدهکار مستقر باشد خواه عین کلی باشد (مانند صد تن گندم بر ذمه بایع در بیع سلم) خواه دین باشد (مانند مبلغی وجه که بر ذمه بایع در بیع شرط است.) تبصره سوم ماده 34 قانون ثبت مصوب 1

امروز پنجشنبه 13 مهر 1402
لینک دوستان