.::محل تبلیغات شما::.

یارنماخانه: خانه بنایی است که معمولا محل زندگی یک خانوار بوده و فاقد مشترکات موضوع قانون تملک آپارتمانهاست. خرده مالک: کسی که اراضی کوچک  یا سهمی از سهام روستایی دارد.

امروز شنبه 01 مهر 1402
لینک دوستان