.::محل تبلیغات شما::.

یارنمادر معاملات معوض هریک از عوضین، عوض مسمی نامیده میشوند هرگاه عوض مسمی تلف شود بدلی که بجای آن داده میوشد را عوض المثل گویند. (عوض المثل نام دارد در خصوص اجاره، عوض المثل را اجرت المثل نامند.)

امروز شنبه 01 مهر 1402
لینک دوستان