.::محل تبلیغات شما::.

یارنماسند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه، قابل صدور ارائیه برای اجرای مدلول سند باشد. مانند سند رسمی طلب و چک. (ماده یک لایحه قانونی چک بی محل)

امروز شنبه 01 مهر 1402
لینک دوستان