.::محل تبلیغات شما::.

یارنماالف - سند حاکی از تعهد مدینون بپرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس (که کلی آن جنس برعهده اوست) مانند سند تعهد پرداخت چند خروار گندم. بیشتر در معنی اول بکار میرود. ب - در اصطلاحات ثبتی در معنی مقابل سند شرط

امروز شنبه 01 مهر 1402
لینک دوستان