.::محل تبلیغات شما::.

یارنماتأخیر: به معنی به پس انداختن و دیر کردن تابوک: به معنی بالکن تالاب: آبگیر و استخر را در زبان هندی تالاب گویند.

امروز شنبه 01 مهر 1402
لینک دوستان