.::محل تبلیغات شما::.

یارنماتأخیر: به معنی به پس انداختن و دیر کردن تابوک: به معنی بالکن تالاب: آبگیر و استخر را در زبان هندی تالاب گویند.

امروز دوشنبه 04 تیر 1403
لینک دوستان