.::محل تبلیغات شما::.

یارنمارهن قطعی: سند رسمی شامل معامله ناقل عینی را گویند. در مقابل سند بیع شرط، رهن و معاملات با حق استرداد بکار رفته است رقبه: زمینی که نزدیک به آب رود باشد. مطلق زمین متعلق به ده را گویند. (آنندراج)

امروز پنجشنبه 09 آذر 1402
لینک دوستان