.::محل تبلیغات شما::.

یارنماثبت عادی: ثبت پیش از ثبت عمومی سال (1310) را گویند که مالکان تکلیفی برای ثبت املاک خود نداشتند. ثبت علامت: به ثبت رساندن علامت تجاری در اداره ثبت شرکتها که مطابق مقررات مربوط به آن انجام میگیرد را

امروز پنجشنبه 09 آذر 1402
لینک دوستان