.::محل تبلیغات شما::.

یارنمادهستان را به بلوک گویند و دهدار اداره میکند که پیشتر او را میربلوک مینامیدند؛ هرچند دهستان یک بخش را تشکیل میدهد.

امروز جمعه 10 آذر 1402
لینک دوستان