.::محل تبلیغات شما::.

یارنماالف - کسی که طرف عقد نیست و قائم مقام هیچ یک از متعاقدین نمیباشد. (مواد 231 و 488 ق.م) ب - کسی که طرف عقد نیست، هرچند که قائم مقام یکی از طرفین باشد. (ماده 399 ق.م) ج - بیگانه نسبت به امری که دو طرف

امروز دوشنبه 14 اسفند 1402
لینک دوستان