.::محل تبلیغات شما::.

یارنمادر مقابل اجرائیه سند ذمی (ذمه ای) بکار میرود. اجرائیه سند شرطی براساس ماده 34 قانون ثبت صادر میشود و دارای مختصاتی است. از آن جمله این که مدیون سند توقیف نمیشود. برعکس سند ذمه ای

امروز شنبه 01 مهر 1402
لینک دوستان