.::محل تبلیغات شما::.

یارنماالف - شخصی که مالی را منتقل به دیگری میکند، خواه ضمن عقد باشد خواه ضمن ایقاع ب - عملی حقوقی که قانون آن را از طریق نقل ملک دانسته است. مانند بیع ، رهن و وصیت تملیکی

امروز چهارشنبه 09 اسفند 1402
لینک دوستان