.::محل تبلیغات شما::.

یارنمامافی الذمه: حقی که به نفع کسی در ذمه شخصی مستقر شده است را گویند و مترادف دین و حق ذمی است. مال: در اصل از فعل ماضی میل است به معنی خواستن. در فارسی هم به مال خواسته میگویند. در اصطلاح چیزی است که

امروز چهارشنبه 09 خرداد 1403
لینک دوستان