.::محل تبلیغات شما::.

یارنماعقد غیر نافذ را گویند. در حالت عدم نفوذ، نظیر عقد باطل است. با این حال تفاوت که سبب عدم نفوذ آن قابل رفع است. مثلا عقدی که در اثر اکراه واقع میشود هیچ تعهدی ایجاد نخواهد کرد ولی هرگاه شخصی مکره آن را

امروز سه شنبه 08 اسفند 1402
لینک دوستان