.::محل تبلیغات شما::.

یارنماشرط ابتدایی: مرادف تعهد یک طرفی است و آن تعهدی است لازم که شخص به قصد یک طرفی خود علیه خود ایجاد میکند. از نظر فقها شرط ابتدایی باطل است. شرط انتفای حق: شرطی است که هرگاه محقق شود تعهد موجودی را ا

امروز جمعه 10 آذر 1402
لینک دوستان