.::محل تبلیغات شما::.

یارنماسند رسمی مخصوص که پس از طی تشریفات ثبت مال غیر منقول و ثبت آن در دفتر مخصوصی از دفاتر اداره ثبت اسناد و املاک که نام آن دفتر املاک است به مالک ملک داده میشود و دولت دارنده آن را مالک ملک میشناسد. هرچن

امروز جمعه 10 آذر 1402
لینک دوستان