.::محل تبلیغات شما::.

یارنماهرگاه بایع یکی از چند امر معین (مثلا یک مداد از جعبه مدادها که نزد متبابعین است) و یا مصداقی از یک کلی را بفروشد و مشتری اختیار انتخاب یکی از چند امر معین (یا یک مصداق از کلی را داشته باشد، اختیار را

امروز پنجشنبه 09 آذر 1402
لینک دوستان