.::محل تبلیغات شما::.

یارنماهرگاه کسی متاعی (کالایی) را بفروشد و سپس حکم افلاس (ناتوانی مالی در پرداخت بدهی ها) خریدار صادر گردد در این صورت بایع متاع (فروشنده کالا) اختیار فسخ بیع (یا رد ثمن) و استرداد متاع خود را (در صورتی که

امروز جمعه 10 آذر 1402
لینک دوستان