.::محل تبلیغات شما::.

یارنمااسنادی که مطابق مقررات تنظیم شده دارای اعتبار خاصی است. اعتبار اسناد ثبت شده همان آثار اسناد است که به شرح زیر است: 1 - معتبر بودن تمام محتویات و امضاهای سند رسمی 2 - معتبر بودن تمام مندرجات سند رسم

امروز شنبه 01 مهر 1402
لینک دوستان