.::محل تبلیغات شما::.

یارنمادر اصطلاحات ثبتی به سه دسته از اراضی گفته میشود: الف - اراضی بیابانی ب - اراضی موات که حریم ده را تشکیل میدهند و اهل ده برای تعلیف دواب و کندن بوته و نظایر این امور از آنها استفاده میکنند. ج - اراض

امروز شنبه 01 مهر 1402
لینک دوستان