.::محل تبلیغات شما::.

یارنمادر حقوق مدنی به هدف نوعی در یک صنف از معاملات را گویند. مثلا علت در عقد بیع از طرف بایع، وصول به ثمن و از طرف مشتری وصول به مبیع است و علت در عقد هبه احسان واهب به متهب است.

امروز سه شنبه 08 اسفند 1402
لینک دوستان