.::محل تبلیغات شما::.

یارنمااگر مورد معامله عین معین باشد و عرفا مخالف با آنچه در قصد عاقد خطور کرده است از کار درآید (به علت اشتباه در تصور) آن اشتباه را اشتباه در صورت عریضه موضوع معامله گویند و این اشتباه عقد را باطل میکند. م

امروز شنبه 01 مهر 1402
لینک دوستان