.::محل تبلیغات شما::.

یارنماشرط صفت: عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله (ماده 234 قانون مدنی) شرط نتیجه: آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. (ماده 234 قانون مدنی) مثل اینکه در ضمن عقد نکاح، وکالت زوجه در طل

امروز شنبه 01 مهر 1402
لینک دوستان