.::محل تبلیغات شما::.

یارنماشرکتهایی هستند که موسسین آنها بخشی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین میکنند و سرمایه اولیه این شرکتها در موقع تأمین نباید کمتر از پنج میلیون ریال باشد. (مواد 4 و 5 قانون تجارت 1347) طب

امروز پنجشنبه 13 مهر 1402
لینک دوستان