.::محل تبلیغات شما::.

یارنماسهمی که روی آن اسم مشخصی ذکر نشده است و در حقیقت دارنده آن مالک آن شناخته میشود. (ماده 24 قانون تجارت)

امروز سه شنبه 08 اسفند 1402
لینک دوستان