.::محل تبلیغات شما::.

یارنماالف - اگر کسی از مال دیگری منتفع شود و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده بین طرفین مال الاجاره ای معین نشده باشد، آنچه بابت اجرت منافع استیفا شده باید به صاحب مال مزبور بدهد اجرت المثل نامیده

امروز جمعه 10 آذر 1402
لینک دوستان