.::محل تبلیغات شما::.

یارنمامعامله به معنی اعم عبارت است از هر عملی که محتاج به قصد قربت نباشد. بنابراین، عقد صدقه (ماده 807 قانون مدنی) معامله نیست. ولی غصب و عمل موجب ضمانات قهری و جرایم کبیره و صغیره و جزء معامله به معنی اعم

امروز پنجشنبه 09 آذر 1402
لینک دوستان