.::محل تبلیغات شما::.

یارنماضمان عقدی، چنان است که ماده 684 قانون مدنی میگوید: ((عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد و آن نوعی از انتقال دین است.))

امروز جمعه 10 آذر 1402
لینک دوستان