.::محل تبلیغات شما::.

یارنماصلحی که یک طرف آن (مصالح) مال یا حق موجود یا محتملی را واگذار میکند، بدون اینکه متقابلا از طرف خود چیزی دریافت کند. (ماده 757 قانون مدنی)

امروز شنبه 01 مهر 1402
لینک دوستان