.::محل تبلیغات شما::.

یارنماحقی است که محدود به زمان نیست؛ مانند مالک در مورد حق عینی بر منقول یا غیر منقول. این اصطلاح در مقابل (حق موقت) بکار برده میشود.

امروز جمعه 10 آذر 1402
لینک دوستان