.::محل تبلیغات شما::.

یارنماهیچ کس بر دیگری برتری ندارد مگر از راه پارسایی. Nobody has preference to others but in devoutness Zoroaster برگرفته از کتاب پیام زرتشت از اکرم بهرامی

امروز چهارشنبه 09 اسفند 1402
لینک دوستان